HIPNOS PODJETJE ZA PROIZVODNJO, TRGOVINO IN STORITVE, D.O.O.

Iztokova ulica 8
1215 Medvode
Osnovni podatki o podjetju
E-mail:
hipnos@hipnos.si
Tel:
(01) 361 35 89
Fax:
(01) 361 65 09
Dežurna služba:
051 620 699
Davčna številka:
19453671
Matična številka:
5426855000
Spletna stran:

Smo podjetje, ki se ukvarja s pogrebno dejavnostjo. Delujemo že od leta 1990. Ob izgubi vaših najdražjih, vam priskočimo na pomoč in vam v celoti opravimo kompletno pogrebno storitev. STORITVE:

 • prevozi od kraja smrti (na dom, v mrliško vežico, na upepelitev, po Sloveniji in v tujini)
 • prodaja pogrebne opreme
 • postavitev odra na domu
 • dobava in dostava žalnih aranžmajev
 • naročilo pevcev in trobente
 • povečava fotografije pokojnega
 • fotografiranje in snemanje pogreba
 • posredovanje osmrtnic
 • izkopi klasičnih in žarnih jam
 • urejanje pokopališč in grobov
 • klesanje in zlatenje črk
 • prodaja in obnova spomenikov
 • prodaja nagrobnega peska in zemlje
 • prodaja nagrobnih obeležij (lučke, vaze, kipci)
 • prekopi
 • ureditev dokumentacije (izpisek iz matične knjige umrlih, pogrebnina na ZZZS)
 • svetovanje

Pogrebne storitve

 • Balzamacija pokojnika (preprečavanje razgradnje trupla)
 • Izkop ostankov umrle osebe (Ekshumacija)
 • Izvedba poslovitve pred upepelitvijo
 • Izvedba upepelitve
 • Prevoz pokojnika
 • Priprava mrliškega odra
 • Raztros pepela na želeni lokaciji
 • Raztros pepela v morju
 • Ureditev osnovne dokumentacije (mrliški listi na matičnem uradu, potrdilo za pokop na pokopališču)
 • Ureditev pokojnika

Pokopališke storitve

 • Dekoracija groba
 • Izkop in priprava groba
 • Organizacija pogrebne svečanosti
 • Pogrebno moštvo
 • Priprava poslovilne vežice
 • Urejanje pokopališča in grobov
 • Vodenje katastra grobov

Spremljajoče storitve

 • Kamnoseška dela
 • Organizacija fotografa
 • Organizacija govornika
 • Organizacija trobentača
 • Priprava govora
 • Žalno cvetje

Za smrt v tujini

 • Izvedba prevoza umrle osebe (vse države sveta)
 • Izvedba prevoza umrle osebe znotraj EU
 • Posredovanje potrdila za pokop na določenem pokopališču v tujini
 • Pred samim prevozom izven Slovenije ureditev dokumentacijo na inšepkcijskih službah
 • Prevajanje mrliških dokumentov, računov
 • Prevoz pokojnika do letališča
 • Prevzem pokojnika na končnem letališču in prevoz do želenega pokopališča
 • Ureditev rezrevacij poleta za pokojnika
 • Urejanje celotne dokumentacije (dovoljenja, carinjenje, oprema...) na diplomatsko konzularnih predstavništvih
 • V primeru prevoza izven EU ureditev dokumentov za letalski prevoz